Joomla module supported by best sites poker the poker information site.

Wynajem obiektów sportowych

Zarządzenie Nr  2/2013

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach

z dnia 30 września 2013 r.

W sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji

Na podstawie art. 4 ust 4 statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustala się  następujące opłaty za wynajem:

   1) hali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym, szatnią przy ul. Olimpijskiej 1
     a)  osobom fizycznym i firmom na cele sportowo-rekreacyjne – 40 zł /godzina
     b)  na cele komercyjne (sportowe, widowiskowe, wystawiennicze itp.)  – 70 zł /godzina
     c)  szkołom, klubom sportowym oraz stowarzyszeniom związanym z kulturą fizyczną

      z siedzibą w Boguszowie-Gorcach i działającym w Boguszowie-Gorcach, nie pobierającym odpłatności od uczestników zajęć  – bezpłatnie.

    2) stadionu sportowego przy ul. Olimpijskiej i ul. Kusocińskiego wraz z zapleczem sanitarnym, szatnią :

    a) osobom fizycznym i firmom na cele sportowe i rekreacyjne – 80 zł / godzina
    b) na cele komercyjne (sportowe, widowiskowe, wystawiennicze itp.)    – 100 zł /godzina
    c) szkołom, klubom sportowym, stowarzyszeniom związanym z kulturą fizyczną, na cele sportowe i rekreacyjne  – 60 zł / godzina
    d) szkołom, klubom sportowym oraz stowarzyszeniom związanym z kulturą fizyczną z siedzibą w Boguszowie-Gorcach i działającym w Boguszowie-Gorcach, nie pobierającym odpłatności od uczestników zajęć – bezpłatnie.

    3)   kortu tenisowego przy ul. Wałbrzyskiej

    a) młodzieży szkolnej i uczącej się do 26 roku życia (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej   – 5 zł /godzina
    b) dorośli – 10 zł /godzina
    c) szkołom, klubom sportowym, stowarzyszeniom związanym z kulturą fizyczną z siedzibą w Boguszowie-Gorcach i działającym w Boguszowie-Gorcach, nie pobierającym odpłatności od uczestników zajęć – bezpłatnie.

§ 2

2. Pobiera się opłatę za wypożyczenie :

    1) rakiety tenisowej    – 2 zł /godzina
    2) piłki tenisowej       – 1 zł/godzina                         

 § 3

 Z dniem 30 września traci moc zarządzenie nr 7/2011 

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem 1 października 2013 r.  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach
ul. Olimpijska 1
58-371 Boguszów-Gorce
tel./fax. 74-844-03-05

Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30

 

 

Zapraszamy też na:

Dzikowiec zaprasza

Operator

Copyright 2012. Joomla 2.5 templates free. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach